Kỹ năng quẻ mệnh – Sách

Ngưng thần:

  • Sách [Đối Tử]: Công phép tăng 7.5%

Cổ Vũ:

  • Sách [Khắc Tử]: Khi thi triển kỹ năng có 30% xác suất tất cả nhân vật tăng 50 điểm nộ khí.

Toan Nghê:

  • Sách [Thuận Tử]: Sát thương liên tiếp gây ra hoặc hiệu quả hồi liên tiếp tăng thêm 40%

(còn nữa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.