• kienbnt.it@gmail.com

Display Current Config for all NIC’s: ifconfig

Display Current Config for eth0: ifconfig eth0

Assign IP: ifconfig eth0 192.168.1.2

Ping: ping -c 3 192.168.1.1


Assign multiple IP’s: ifconfig eth0:0 192.168.1.2

Assign second IP: ifconfig eth0:1 192.168.1.3

Disable network card: ifconfig eth0 down

Enable network card: ifconfig eth0 up

View current routing table: route “or” route -n

View arp cache: arp “or” arp -n

Assign IP/Subnet: ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0

Assign Default Gateway: route add default gw 192.168.1.1

Trace Route: traceroute bntkblog.blogspot.com

Trace Path: tracepathbntkblog.blogspot.com

DNS Test: host bntkblog.blogspot.com

Advanced DNS Test: dig bntkblog.blogspot.com

Reverse Lookup: host 66.11.119.69

Advanced Reverse Lookup: dig -x 66.11.119.69

Có thể bạn quan tâm

Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari: ‘câu chuyện hấp dẫn với kiến thức đầy mê hoặc’

Trung bình một ngày chúng ta có 60.000 ý nghĩ. Bằng cách viết xuống những mong muốn, mục tiêu của mình trên một mảnh giấy, anh đã gửi một lá cờ đỏ đến tiềm thức của mình rằng những ý nghĩ này quan trọng hơn nhiều so với 59.999 ý nghĩ còn lại. Tâm trí anh sẽ bắt đầu tìm kiếm tất cả các cơ hội để hiện thực hóa định mệnh của mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *