• kienbnt.it@gmail.com

Display Current Config for all NIC’s: ifconfig

Display Current Config for eth0: ifconfig eth0

Assign IP: ifconfig eth0 192.168.1.2

Ping: ping -c 3 192.168.1.1


Assign multiple IP’s: ifconfig eth0:0 192.168.1.2

Assign second IP: ifconfig eth0:1 192.168.1.3

Disable network card: ifconfig eth0 down

Enable network card: ifconfig eth0 up

View current routing table: route “or” route -n

View arp cache: arp “or” arp -n

Assign IP/Subnet: ifconfig eth0 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0

Assign Default Gateway: route add default gw 192.168.1.1

Trace Route: traceroute bntkblog.blogspot.com

Trace Path: tracepathbntkblog.blogspot.com

DNS Test: host bntkblog.blogspot.com

Advanced DNS Test: dig bntkblog.blogspot.com

Reverse Lookup: host 66.11.119.69

Advanced Reverse Lookup: dig -x 66.11.119.69

Có thể bạn quan tâm

Tất cả các lớp Marketing

Marketing là một trong những lĩnh vực “thịnh hành” nhất hiện nay. Thực tế, những ông “vua Marketing” đều là những người thành đạt và sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Tuy nhiên, làm sao để thành công trong lĩnh vực Marketing thì không phải ai cũng biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *