Năm nay người dùng có thể tận dụng các coupon giảm giá này và nhận được chiết khấu định kỳ 55% cho bất kỳ đơn đặt hàng mới, cloud web hosting, semi-dedicated, hoặc reseller order!

Dịch vụMức giảmGiá ưu đãiCoupon Code
Shared55% Recurring$1.35/mosummer2020r
Cloud Web Hosting55% Recurring$1.35/mosummer2020r
Semi-Dedicated55% Recurring$7.19/mosummersd2020r
Reseller55% Recurring$5.85/mosummerreseller2020r

Truy cập vào Hawkhost ngay nào.

Lưu ý:

  • Các không áp dụng cho khu vực Hồng Kông và Singapore.
  • Chỉ áp dụng cho đăng ký mới.
  • Không áp dụng cho việc nâng cấp, gia hạn.
  • Phiếu giảm giá chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi khách hàng
  • Mỗi phiếu giảm giá chỉ có hiệu lực đối với loại dịch vụ lưu trữ có liên quan được chỉ định
  • Các chương trình khuyến mãi này không thể được áp dụng cho các dịch vụ hiện có (nâng cấp, gia hạn, v.v.) *
  • Đơn hàng chưa thanh toán sẽ bị chấm dứt sau 96 giờ. Khách hàng không thể đặt hàng trong thời gian khuyến mãi và thanh toán hóa đơn hơn 96 giờ sau khi được tạo ra để nhận dịch vụ.
  • Mã giảm giá hết hiệu lực vào ngày 6/7/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.